0

Double layered application with PowerShell in the middle

Václav Dajbych | publikováno 21. dubna 2012

There are several reasons why use PowerShell. The most significant advantage is ability to use script instead of user interface. PowerShell is for administrator almost the same environment as a con...


0

Návrhový vzor Kompozit (Composite)

Jirka Pénzeš | publikováno 2. září 2010

Dalším návrhovým vzorem, na který se podíváme, je vzor Kompozit (Composite). Jedná se o ucelené řešení, jak uspořádat objekty v aplikaci. Myšlenka vzoru je vytvořit hierarchickou strukturu z objekt...


0

Základy testování aplikací pomocí Visual Studia

Jakub Čermák | publikováno 19. května 2010

V článku jsou popsány základní metody automatizovaného testování aplikací, které jsou vestavěny ve Visual Studiu. Článek je psán pro lidi, kteří s automatickým testováním nemají zkušenosti nebo se ...

1