0

Zajímavé články týdne

David Beinhauer | publikováno 23. května 2010

http://bit.ly/cUZJFp Silverlight aplikace pracující s oData službou http://bit.ly/98RRe1 Drag&Drop v komponentě TreeView http://bit.ly/a5AKkL Rozsáhlý průvodce o Windows Phone 7 http://bit.ly...


0

IIS Media Services: sdílení multimédií podle Microsoftu

David Gešvindr | publikováno 19. května 2010

Rostoucí rychlosti internetových připojení otevírají brány do světa streamovaných multimédií a to dokonce i na mobilních zařízeních. Microsoft má ve svém portfoliu službu umožňující distribuci mult...


0

Silverlight 4 - Podpora tisku

David Beinhauer | publikováno 14. května 2010

Podpora tisku je zabezpečená třídou PrintDocument ze jmenného prostoru System.Windows.Printing. Tato třída nám umožňuje jak tisk celé aplikace, tak tisk jednotlivých částí aplikace. Kromě toho může...


0

Silverlight 4 - Drag&Drop

David Beinhauer | publikováno 12. května 2010

Drag&Drop můžeme využít v řadě případů. Představme si například situaci, kdy máme webovou aplikaci, na kterou se dají nahrávat obrázky. Uživatel může tyto obrázky nahrát standardně přes nějaký dial...


0

Zajímavé články týdne

David Beinhauer | publikováno 9. května 2010

http://bit.ly/aLahWS Velice jednoduchý trik pro plynulejší rolování v ListBoxu.   http://bit.ly/9pEYQc Jakým způsobem lze zabezpečit Silverlight aplikaci se dozvíte v tomto článku.   http://b...


0

Silverlight 4 - Podpora kolečka myši

David Beinhauer | publikováno 8. května 2010

Implicitně je kolečko myši podporováno v komponentách ComboBox, DataPicker, Calendar, TextBox, ScrolViewer, DataGrid a ListBox. Pohyb kolečka myši je zajištěn události MouseWheel. Ta nám poskytuje...


0

Silverlight 4 - Výukový kurz

David Beinhauer | publikováno 6. května 2010

Na stránkách Channel9 naleznete aktuální výukový kurz pro čtvrtou generaci Silverlightu. Training kit je koncipován do 8 modulů, přičemž každý z těchto modulů se skládá z Hands-on Labů a videí demo...


0

Silverlight 4 - Kontextové menu

David Beinhauer | publikováno 5. května 2010

[Sledujte také náš twitter @Aglightcz, kde naleznete krátké zprávy nejen o novinkách na našem webu] Podpora pravého tlačítka myši je zastoupena dvěma událostmi (events), které se dají vyvolat na v...


0

Silverligth 4 - Notification API

David Beinhauer | publikováno 1. května 2010

[Sledujte také náš twitter @Aglightcz, kde naleznete krátké zprávy nejen o novinkách na našem webu] Oznámení, že přišel nový email. Upozornění, že virová databáze je zastaralá nebo že je na server...


0

Silverlight 4 - WebBrowser komponenta

David Beinhauer | publikováno 30. dubna 2010

[Sledujte také náš twitter @Aglightcz, kde naleznete krátké zprávy nejen o novinkách na našem webu] WebBrowser je nová komponenta, která umožňuje renderovat HTML uvnitř silverlightí aplikace. Doká...

< 11 12 13 14 15 16 17 18